Geweldloos_Communiceren-Trainingen-Partners

Wat is Verbindende Communicatie?

Verbindende communicatie is een manier van communiceren die gericht is op het versterken van de verbinding tussen mensen. Ook bekend als Geweldloze Communicatie en gebaseerd op het boek van Marshal Rosenberg. Het kenmerkt zich door actief luisteren, empathie tonen, en gevoelens, behoeftes, en verzoeken duidelijk uiten. Het doel is om een omgeving te creëren waarin mensen zich gehoord en begrepen voelen, en waarin conflicten op een constructieve manier worden opgelost.

De basisprincipes van Verbindende Communicatie zijn:

 1. Actief luisteren: Echt luisteren naar wat de ander zegt en proberen te begrijpen waar ze vandaan komen.
 2. Empathie tonen: Probeer je in te leven in de ander en te begrijpen hoe ze zich voelen.
 3. Gevoelens, behoeftes en verzoeken duidelijk uiten: Leer hoe je je gevoelens en behoeftes op een directe, maar niet-aanvallende manier kunt uiten.
 4. Problemen oplossen: Probeer conflicten op een constructieve manier op te lossen door te luisteren naar de behoeftes van de ander en samen een oplossing te vinden.

Verbinding versterken tussen mensen

Verbindende communicatie is een manier van communiceren die gericht is op het versterken van de verbinding tussen mensen. Het is ontwikkeld door de Amerikaanse psychotherapeut Marshall Rosenberg en is gebaseerd op de principes van Geweldloze Communicatie.

Verbindende communicatie kenmerkt zich door het actief luisteren naar de ander, empathie tonen, en het duidelijk uiten van gevoelens, behoeftes en verzoeken. Het doel is om een omgeving te creëren waarin mensen zich gehoord en begrepen voelen, en waarin conflicten op een constructieve manier worden opgelost.

Deze aanpak gaat ervan uit dat iedereen een diep verlangen heeft om verbonden te zijn met anderen en dat conflicten ontstaan door onbegrip van de behoeftes van de ander. Verbindende communicatie helpt om die verbinding te versterken en conflicten op te lossen door het versterken van de verbinding tussen de communicerende partijen.

Kun je mij oefeningen geven om verbindende communicatie te leren?

Ja, hier zijn enkele oefeningen die je kunt doen om verbindende communicatie te oefenen:

 1. Luisteroefening: Neem een moment om stil te zijn en naar je eigen gedachten en gevoelens te luisteren. Vraag vervolgens je partner of vriend om hetzelfde te doen. Luister vervolgens naar elkaar zonder onderbrekingen of oordeel en probeer te begrijpen waar de ander vandaan komt.
 2. Reflectie oefening: Wanneer je communiceert met iemand, probeer dan hun boodschap te begrijpen en te reflecteren door te zeggen wat je hebt gehoord of begrepen. Dit kan helpen om de verbinding te versterken en verwarring te verminderen.
 3. Empathie oefening: Probeer je in te leven in de ander, zijn gevoelens en behoeftes te begrijpen en te delen. Dit kan helpen om een groter begrip en respect voor elkaar te ontwikkelen.
 4. Conflict oplossing oefening: Oefen in verbindende communicatie tijdens conflicten door te luisteren naar de behoeftes van de ander, te begrijpen waar ze vandaan komen en samen een oplossing te vinden.
 5. Rollenspel oefening: Oefen verbindende communicatie in een rollenspel waarin je verschillende situaties nabootst en de verbindende communicatie toepast.
 6. Dagelijkse oefening: Probeer deze vaardigheden toe te passen in je dagelijkse communicatie met anderen, zowel met je partner als met andere mensen in je leven.

Houd in gedachten dat het oefenen van verbindende communicatie een proces is en het tijd kost om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Hier zijn enkele voorbeelden van verbindende communicatie:

 1. Actief luisteren: In plaats van te onderbreken of je eigen gedachten te uiten terwijl je partner praat, luister je actief naar wat ze zeggen en probeer je te begrijpen waar ze vandaan komen.
 2. Empathie tonen: Als je partner zegt dat ze zich verdrietig voelen, zeg je bijvoorbeeld “Ik kan me voorstellen dat je je verdrietig voelt, omdat je de hele dag hard hebt gewerkt en nu niet in staat bent om te ontspannen.”
 3. Gevoelens, behoeftes en verzoeken duidelijk uiten: In plaats van te beschuldigen of te klagen, uit je duidelijk hoe je je voelt en wat je behoefte is. Bijvoorbeeld, “Ik voel me boos omdat ik de afspraak heb gemist, mijn behoefte is om te weten waarom je niet hebt gebeld om me te waarschuwen.”
 4. Problemen oplossen: In plaats van te verwijten of te verdedigen, probeer je te begrijpen waar de ander vandaan komt en samen een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld, “Ik begrijp waarom je boos bent dat ik de afspraak heb gemist, laten we samen werken om ervoor te zorgen dat dit niet weer gebeurt.”
 5. Vragen stellen: In plaats van te veronderstellen of te oordelen, vraag je om meer informatie en begrip te krijgen. Bijvoorbeeld, “Kun je me uitleggen waarom je zo boos bent?” of “Wat zou jij willen zien gebeuren om dit op te lossen?”.

Enkele voorbeelden van verbindende communicatie in verschillende situaties:

  1. In een relatie: In plaats van te beschuldigen of te klagen, uit je duidelijk hoe je je voelt en wat je behoefte is. Bijvoorbeeld, “Ik voel me eenzaam wanneer we zo weinig tijd samen doorbrengen. Mijn behoefte is om meer kwaliteitstijd met je te hebben.”
  2. Op het werk: In plaats van te verwijten of te verdedigen, probeer je te begrijpen waar de ander vandaan komt en samen een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld, “Ik begrijp waarom je boos bent dat ik de deadline heb gemist, laten we samen werken om ervoor te zorgen dat dit niet weer gebeurt.”
  3. Met kinderen: In plaats van te straffen of te dreigen, help je hen hun gevoelens te uiten en begrijp je hun behoeftes. Bijvoorbeeld, “Ik begrijp dat je boos bent omdat je niet naar je vriend mag, mijn behoefte is dat we geen spullen breken in huis.”
  4. In een groep: In plaats van iemand te bekritiseren of uit te sluiten, luister je naar iedereen en help je om ieders gevoelens en behoeftes te begrijpen.
  5. In een discussie: In plaats van te overtuigen of te winnen, luister je naar andere standpunten en zoek naar gemeenschappelijke grond.