Ik zou willen dat het betoog van David Van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg tot de haarvaten van alle onderwijssystemen wereldwijd doordringt. Geweldloze Communicatie zal daar een onderdeel van zijn. Ik word geïnspireerd door de stoppen met roken campagne die toewerkt naar een ‘rookvrije generatie’. Waar...