1A. Hoe werkt deze training? En wat is NonViolent Communication?

Beluister de audio file:

1B. Waarneming: hoe start ik mijn gesprek?

Beluister de audio file:


Audio transcript

(Audio) Welkom terug. We gaan het hebben over één van de vier elementen van geweldloze communicatie namelijk het element waarneming. Stel, iemand doet iets wat ik niet leuk vind. Oordelen over deze persoon komen omhoog. En ik kies ervoor om vanuit deze oordelen-energie uiting te geven aan mijn ongenoegen. De vermoedelijke voortgang van dit gesprek zal zijn dat iemand zich wil gaan verdedigen, wegloopt, of mogelijk schuld op zich zal nemen met alle gevolgen die daar aan vast zitten. Stel nu dat ik in deze situatie zogezegd ‘de boodschap bij mijzelf wil houden’ om de ontvankelijkheid bij de luisteraar zo hoog mogelijk te houden. Hoe doe ik dat? Ik wil dan beginnen met een ‘waarneming’. Ofwel, wat is er gebeurd dat iets onprettigs bij mij heeft opgeroepen?

Ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn partner: Weet je nog dat jij gisteravond om 12 uur thuis kwam en jouw telefoon op de grond viel? Ik was geschrokken en het lukte mij daarna niet meer te slapen en ik zou nu wel even willen rusten, is dat ok voor jou?

Je hoort dat ik mijn gesprek start met een omschrijving van de gebeurtenis, waarover wij het niet eens of oneens kunnen zijn, namelijk ‘je kwam om 12 uur thuis en je telefoon viel op de grond’.

Vanuit deze gemeenschappelijke werkelijkheid vertel ik verder over mijn gevoel, mijn behoefte en mijn verzoek.

Stel ik zou de waarneming verwarren met een interpretatie. Dan zou het zo kunnen klinken:

Weet je nog dat jij mij gisteravond om 12 wakker maakte, omdat jij niet zachtjes deed? Ik was geschrokken en het lukte mij daarna niet meer te slapen en ik zou nu wel even willen rusten, is dat ok voor jou?

In deze zin hoor je dat de luisteraar met grote waarschijnlijkheid niet meer geïnteresseerd is in deel twee van de zin.  De verleiding tot verdediging komt omdat ik start met een interpretatie. Ik wil hier als luisteraar eerst duidelijk maken dat ik helemaal niet moedwillig iemand aan het wakker maken was en dat ik  wel degelijk mijn best deed om zachtjes te doen. En voor ik het weet zijn we aan het argumenteren.

Ik wil dus bewust zijn met hoeveel interpretatie ik mijn gesprek start en het effect dat dit kan hebben op het gesprek. Ik wil voorkomen dat de aandacht van de luisteraar verschuift naar deze interpretatie, want ik wil vooral aandacht voor mijn behoefte en het verzoek wat ik daaraan koppel.

Om meteen te zien en te ervaren hoe nauw dit luistert speel je nu de volgende quiz. Na de quiz ontvang je de eerste week opdracht.

Veel succes.


Als we waarnemingen combineren met oordelen, zullen mensen geneigd zijn kritiek te horen - Marshall B. Rosenberg