Hd_geweldloze_communicatie_relaties

Geweldloze Communicatie samengevat

Wat is Geweldloze Communicatie?

Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en wordt ook wel Verbindende Communicatie genoemd. Het is een manier van communiceren die gericht is op het versterken van verbinding, begrip en respect tussen mensen. Het gaat erom dat we onze gevoelens en behoeften uiten zonder onze gesprekspartner  aan te vallen of te veroordelen. Het stelt dat we de dieperliggende menselijke behoeften achter ons eigen gedrag en het gedrag van de ander kunnen begrijpen. En dat dit ons helpt om meer empathie en begrip te hebben voor anderen en onszelf.

Waarom Geweldloze Communicatie?

Er zijn verschillende redenen waarom Geweldloze Communicatie nuttig kan zijn. Hier zijn een paar van de belangrijkste:

 1. Het kan helpen om conflicten op te lossen: Door te leren hoe je je gevoelens en behoeften uitdrukt, zonder anderen te beschuldigen of aan te vallen, kan Geweldloze Communicatie helpen om conflicten op een constructievere manier op te lossen.
 2. Het kan de verbinding versterken: Door te leren luisteren naar anderen en te proberen te begrijpen waar ze vandaan komen, kan Geweldloze Communicatie helpen om de verbinding tussen mensen te versterken.
 3. Het kan helpen om beter te communiceren: Geweldloze Communicatie kan helpen om onze communicatie effectiever te maken door ons te leren hoe we onze gevoelens en behoeften op een duidelijke en constructieve manier kunnen uiten.
 4. Het kan bijdragen aan persoonlijke groei: Door te leren hoe we onze eigen gevoelens en behoeften beter kunnen begrijpen en uiten, kan Geweldloze Communicatie helpen om onszelf beter te begrijpen en te groeien als individu.
 5. Het kan een positieve impact hebben op relaties: Geweldloze Communicatie kan helpen om relaties te verbeteren door te leren hoe we beter kunnen communiceren en begrijpen waar de ander vandaan komt.

Geweldloze Communicatie oefeningen

Er zijn verschillende oefeningen die je kunt doen om Geweldloze Communicatie te oefenen:

 1. Luisteren naar jezelf: Probeer een moment van de dag te nemen om stil te zijn en naar je eigen gedachten en gevoelens te luisteren. Probeer te begrijpen waar ze vandaan komen en welke behoeften ze uitdrukken.
 2. Reflecteren: Als je met iemand communiceert, probeer dan hun boodschap te begrijpen en te reflecteren door te zeggen wat je hebt gehoord of begrepen. Dit kan helpen om de verbinding te versterken en verwarring te verminderen.
 3. Oefen assertiviteit: Leer hoe je je gevoelens en behoeften op een directe, maar niet-aanvallende manier kunt uiten.
 4. Empathie oefenen: Probeer je in te leven in de ander, zijn gevoelens en behoeftes te begrijpen en te delen.
 5. Oefen in een groep: Oefen Geweldloze Communicatie in een groepssetting door bijvoorbeeld rollenspellen te doen of groepsgesprekken te faciliteren.
 6. Oefen in conflicten: Als je een conflict hebt, probeer dan Geweldloze Communicatie te gebruiken om het op te lossen. Luister naar de behoeftes van de ander, probeer te begrijpen waar ze vandaan komen en probeer samen een oplossing te vinden.

Houd in gedachten dat het oefenen van Geweldloze Communicatie een proces is en dat het tijd kost om deze vaardigheden te ontwikkelen. Maar met de tijd, kun je deze vaardigheden toepassen in je dagelijkse leven en relaties.

Wat zijn 4 stappen van Geweldloze Communicatie?

De 4 stappen van Geweldloze Communicatie, ook wel bekend als de “Geweldloze Communicatie methode” zijn:

 1. Observatie: Benoem de feiten zonder oordeel of interpretatie, bijvoorbeeld “Ik zie dat je nu niet naar me luistert” in plaats van “Je bent ongeïnteresseerd in wat ik zeg”
 2. Gevoelens: Benoem je eigen gevoelens die zijn opgewekt door de observatie, bijvoorbeeld “Ik voel me genegeerd”
 3. Behoeften: Identificeer de behoeftes die aan de basis liggen van de gevoelens die je hebt genoemd, bijvoorbeeld “Ik heb de behoefte om gehoord te worden”
 4. Verzoeken: Formuleer een specifiek en haalbaar verzoek dat aansluit bij de behoeftes die je hebt genoemd, bijvoorbeeld “Kan je nu naar me luisteren als ik mijn verhaal vertel?”

Het idee is dat door deze stappen te volgen, je in staat bent om je gevoelens en behoeftes te uiten zonder de ander aan te vallen of te veroordelen. En tegelijkertijd, help je de ander om jouw standpunt te begrijpen, zodat jullie samen een oplossing kunnen vinden die voor beiden werkt.

Waarom is Geweldloze Communicatie belangrijk?

Er zijn veel redenen waarom Geweldloze Communicatie belangrijk is. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

 1. Het kan helpen om conflicten op te lossen: Door te leren hoe je je gevoelens en behoeften uitdrukt zonder anderen te beschuldigen of aan te vallen, kan Geweldloze Communicatie helpen om conflicten op een constructievere manier op te lossen.
 2. Het kan de verbinding versterken: Door te leren luisteren naar anderen en te proberen te begrijpen waar ze vandaan komen, kan Geweldloze Communicatie helpen om de verbinding tussen mensen te versterken.
 3. Het kan bijdragen aan persoonlijke groei: Door te leren hoe we onze eigen gevoelens en behoeften beter kunnen begrijpen en uiten, kan Geweldloze Communicatie helpen om onszelf beter te begrijpen en te groeien als individu.
 4. Het kan een positieve impact hebben op relaties: Geweldloze Communicatie kan helpen om relaties te verbeteren door te leren hoe we beter kunnen communiceren en begrijpen waar de ander vandaan komt.
 5. Het kan helpen om een cultuur van respect en verdraagzaamheid te creëren: Geweldloze Communicatie kan bijdragen aan een cultuur waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en waarin verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd.
 6. Het kan helpen bij het oplossen van problemen op werk en in de maatschappij: Geweldloze Communicatie kan nuttig zijn in een werkomgeving en kan bijdragen aan een productievere en minder stressvolle werkplek. Het kan ook bijdragen aan de oplossing van problemen in de maatschappij door te helpen bij het construeren van dialoog en samenwerking tussen verschillende groepen.